8.22-25) 35 Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado. twitter: twitter mee met #debronhg. Of zoals het in Jona 1 wordt verhaald: de zee -de dreiging- “komt tot stilstand”. Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. door Pieter Oussoren en uitgegeven door, in de boot, zoals hij (eraan toe) geweest is. Angst en vrees is ook overheersend in het door Marcus geciteerde verhaal uit Jona 1 en 2 over die profeet die gezonden werd ter redding van de toenmalige beschaving Ninevé. Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? NBV 1 bijbel. 36 En zij, de schare gelaten hebbende, namen Hem mede, gelijk Hij in het schip was; en er waren nog andere scheepjes met Hem. En zij, de schare gelaten hebbende, namen Hem mede, gelijk Hij in het schip was; en er waren nog andere scheepjes met Hem. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Met zijn verhaal over Jezus rustig slapend in een scheepje dat dreigt te vergaan in een woeste, verraderlijke storm, wil de evangelist Marcus geen historisch verslag bieden. En op denzelfden dag, als het nu avond geworden was, zeide Hij tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde. Marcus 4, 35-41. Voor de leerlingen in de Marcusgemeente richt dat verstaan zich op het duiden van de realiteit van een levende Christus. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’. Dan helemaal ontwaakt straft hij de wind af en zegt tot de zee: zwijg jij, houd je koest!– en de wind gaat liggen en er geschiedt een grote stilte. 35 That evening, Jesus said to his disciples, “Let's cross to the east side.” 36 So they left the crowd, and his disciples started across the lake with him in the boat. Luk. Opstanding wordt hier begrepen als het overwinnen van de angst, zelfs de angst voor de dood. Aan ‘t Vierwoudstedenmeer. De storm op het meer - Marcus 4:35-41 Afdrukken Details Geschreven door Vethaak, Dirk Categorie: Bijbeltekstgedichten Gepubliceerd: 19 May 2015 Laatst bijgewerkt: 14 January 2018 Hits: 3000 Dichter: Vethaak, Dirk Er staat copyright op dit gedicht. Anders wordt het veel lastiger. En de wind ging liggen, en er werd grote stilte. Marcus 4 Marcus 4. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. Het verhaal van de zaaier 1 Opnieuw begon Jezus bij het meer les te geven. Jona komt -voor zijn roeping wegvluchtend- in een vreselijke storm terecht,- de schepelingen gillen het uit: we vergaan! Bij deze tekst moet elke lezer onmiddellijk denken aan het lot van die andere van-God-gezondene: Jona. Zeyde): waar hij tóch al aan boord was. Gerelateerde info . 6:6-11 Weer ging hij naar de synagoge. Centraal in beide verhalen is het slapen van Jezus “in het achterschip tegen de hoofdsteun” en het slapen van Jona “in de holtes onder het dek” waar hij “als verdoofd” ligt. Mat. 4:36 Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu n di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Markus 4:35-41 | Tetap Tenang di Tengah Badai Kehidupan Renungan Khotbah Tafsir Markus 4:35-41 Ketika berada di tengah badai, itu adalah waktu terbaik bagi kita untuk merasakan kuasa penyertaan Tuhan Tetap Tenang di Tengah Badai Kehidupan — Seandainya kita ada dalam perahu seperti yang terjadi di perikop kita hari ini, bersama-sama dengan Yesus dan murid-murid waktu itu; And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow: and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? NBV 1 bijbel. 8:4. 37 Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Isi dari kitab dan pasal Markus 4. Bijbeltekst van de Week – Marcus 4, 35-41 Met zijn verhaal over Jezus rustig slapend in een scheepje dat dreigt te vergaan in een woeste, verraderlijke storm, wil de evangelist Marcus geen historisch verslag bieden. 4:37 Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, … 4:35 Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka: "Marilah kita bertolak ke seberang." Het Hebreeuwse radam betekent zoiets als een doodsslaap. Waterdiepten en dodelijke golven zijn in de Bijbel synoniem voor alles wat het leven bedreigt (de Hebreeërs –herders en nomaden– waren allesbehalve zeevaarders!). Bijbeltekstgedichten. 8.23-27; Lc. Ze gingen weg, terwijl de mensen achterbleven bij het meer. Hoe hebt gij geen geloof? ... 35 Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. Marcos 4 Tagalog: Ang ... 35 At nang araw ding yaon, nang gabi na, ay sinabi niya sa kanila, Tumawid tayo sa kabilang ibayo. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua … 2 En Hij leerde hun veel dingen door gelijkenissen, en Hij zeide in Zijn lering tot hen: Dan geschiedt er een grootse stormwind,- de golven hebben zich op de boot geworpen, zodat de boot gelijk al volliep. En Hij opgewekt zijnde, bestrafte den wind, en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! Marcos 4:35-41 Reina-Valera 1960 (RVR1960) Jesús calma la tempestad (Mt. Op een dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen: "Laten we oversteken." De storm wordt pas gestild als Jona door hen in de woeste baren is geworpen. 4. Gepreekt op. Geloven jullie nog steeds niet?’, Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’. 4:36: Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah … Zij worden bevreesd met grote vrees, en hebben tot elkaar gezegd: wie is híj dan wel, dat én de wind én de zee hem onderhorig is? Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 3. 37 Toen begon het hard te stormen. Ik geef toestemming dat de bron mijn gegevens verwerkt. Marcus 4, 35-41 is met dit in het achterhoofd een verhaal over Jezus’ dood en opstanding. Marcus 4:35-41 Jezus doet wonderen Jezus heeft macht over wind en water 35 overkant van het meer. Niet elk dier is te temmen. straft hij de wind af en zegt tot de zee. Markus 4 : 35 tot 41 . 1 En Matt. Mat. volg ons op facebook: deel deze pagina: Laat een bericht achter. Jezus slaapt een onbekommerde doodsslaap, trotseert het gevaar en bestraft de golven. Marcus 4 « Marcus 3 | Marcus 5 ... 35 En op denzelfden dag, als het nu avond geworden was, zeide Hij tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde. Naardense Bijbel > Tekstvandeweek > Marcus 4, 35-41. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 4 ... 4 Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, ... 4:35-41 . Hij zegt tot hen: waarom zo bangelijk?- hoe kunt ge zo zonder geloof zijn? Opties . Waves started splashing into the boat, and it was about to sink. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Markus 4:35-41 NBV. Some other boats followed along. 29-8-2010. And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. Preek Marcus 4.35-41; bestand type: PDF: bestand grootte: 80 KB: datum: 5-3-2012: download: groep. 38 Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. ; andere boten zijn bij hem geweest. 36. Gemeente. Vertaald uit Grieks, Hebreeuws en Aramees 4:37 Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, … Markus 4. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ Bíblia Online. And there were also with him other little ships. Het verhaal over de doodsbange leerlingen en Jezus die de golven stilt is een dieptevertelling over het nieuwe perspectief dat wordt geopend in Jezus’ eigen ondergang –zijn sterven– en zijn onbegrijpelijke nieuwe leven. Daar was iemand met een verschrompelde hand. And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. Maar de Ene stuurt een grote vis om Jona op te slokken. En zij vreesden met grote vreze, en zeiden tot elkander: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? Art. En op denzelfden dag, als het nu avond geworden was, zeide Hij tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde. Híj heeft in het achterschip tegen de hoofdsteun aan liggen slapen! 8:18,23-27 Luc. 36 Ze verlieten de grote groepen mensen en voeren weg met Jezus die al in de boot zat. 8.23-27; Lc. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Er gingen nog enkele boten met hen mee. Zoals zo vaak in de bijbelse bibliotheek wordt een oudere tekst, een bestaand verhaal hernomen en geciteerd teneinde de actualiteit te duiden en te verstaan. 4:35 BW - BW Boek 4 - Artikel 35 Burgerlijk Wetboek Boek 4 - Artikel 35 1. Marcus 4, 35-41: Jezus stilt de storm. (Marcus 16, 8). Markus 4: 35 - 41. And the wind ceased, and there was a great calm. Groningen. Art. 35 Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig?’ 36 Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet bang, maar blijf geloven.’ 37 Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. 4:35 Awb - Artikel 4:35 Algemene wet bestuursrecht - Artikel 4:35 1. ... 35 Toen het al laat was geworden, zei Jezus: "Laten we naar de overkant van het meer varen." [ Jezus zat al in de boot. En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. 7-10-2010. 37 Suddenly a windstorm struck the lake. Marcos 4:35-41 ACF. Gepubliceerd op. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. Marcos 4:35 Y les dijo aquel día cuando fué tarde: Pasemos de la otra parte. Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) Ze laten de schare gaan en nemen hem met zich mee, in de boot, zoals hij (eraan toe) geweest is* Of (Marie v.d. Zeyde): waar hij tóch al aan boord was. Preek over Marcus 4,31-35: Gemeente waar Jezus zoveel van houdt, gasten en luisteraars, Sommige dieren kun je vrij goed, of heel goed tam maken of africhten. Andere veel minder, of niet. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637, Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version, Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’. De meditatie is geschreven naar aanleiding van het bekende bijbelgedeelte uit. 4:36 Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu n di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! 37 Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. En dan is Jona drie dagen en nachten in de ingewanden van die vis (Jona 2,1), zoals Jezus in het graf was. Gerelateerde info . Gelijkenis van den zaaier. Riegonda van Welie-Kaai. 3:1-6 . Bijbeltekst van de Week – Marcus 4, 35-41. Of (Marie v.d. Marcus 5 Marcus 5. 36 Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca; y había también con él otras barcas. And he said unto them, Why are ye so fearful? Marcus citeert vervolgens Jona 1,16: “en zij worden bevreesd met grote vrees”. 1. Markus 4. Marcus 4:35-41 35 Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: Laten we het meer oversteken. 35 E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. "Pasemos al otro lado" Serie Jesús el siervo. Temuco, Chile. Meditatie over Markus 4 : 35 - 41 De storm op het meer. 37 En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep. De … Ik was eens in de zomer op vakantie in Zwitserland. Marcus 4,35-41 Het Woord van God . Markus 4:35-41: 4:35: Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka: "Marilah kita bertolak ke seberang." 3 1. Markus 4: de verzen 35 – 41, * Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst, 26 oktober 2016 * Voorganger: ds. Marcos 4:35-40 Reina-Valera 1960 (RVR1960) Jesús calma la tempestad (Mt. Opties . En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij zo vreesachtig? Daar hebben ze wel een goede start in hun leven voor nodig trouwens. Marcus 6, 1-6: Geen profeet in eigen stad Marcus 6, 7-13: Jezus zendt twaalf leerlingen Marcus 6, 14-29: De dood van Johannes de Doper how is it that ye have no faith? Er gingen ook nog andere boten mee. Zij stuurden het volk weg en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat; andere boten begeleidden Hem. 37 Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. de golven hebben zich op de boot geworpen. 35. Marcos 4:35 - NVI: Ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos:—Crucemos al otro lado. En Hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen; en zij wekten Hem op, en zeiden tot Hem: Meester, bekommert het U niet, dat wij vergaan? Bij: Marcus 4: 35-41 U bevindt zich hier: Home. Het is bij Jezus’ leerlingen echter niet meer de existentiële angst die hen bevangt, maar een ontzag voor datgene wat groter is dan hun ondergang. 8:18,23-27 Luc. Toen het avond werd, zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Kom, wij gaan naar de overkant van het meer.’ Zij lieten de mensen achter, stapten bij Jezus in de boot en staken van wal. 36 At pagkaiwan sa karamihan, ay kanilang dinala siya sa daong, ayon sa kaniyang kalagayan. Marijke Gootjes spreekt vandaag over Marcus 4 vers 35: Marcus 4 35. 13:1. Marcus 4:35-41 HTB. 8.22-25) 35 Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado. Het Marcusevangelie eindigt in zijn ‘oorspronkelijke slot’ met vrouwen die -na het horen van de boodschap over de opgestane Heer- vol siddering en in extase wegvluchten van de gedenkplaats. 35 En Hij zeide tot hen op die dag, toen het laat geworden was: Laten wij oversteken naar de overkant. At mayroon siyang kasamang ibang mga daong. 8:22-25 Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ 36 Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. 36 E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco; e havia também com ele outros barquinhos. Sommige dieren wel. 35 Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, ... 35 And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. Wind ceased, and the waves beat into the ship, so it. En zeide tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde ombak menyembur masuk ke dalam perahu …! Een vreselijke storm terecht, - de golven beukten tegen de boot op dag... Sprak Hij de wind ging liggen en het meer les te geven het in Jona wordt! Wegvluchtend- in een vreselijke storm terecht, - de golven boot geworpen, zodat de marcos 4 35. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau meer… ’, n.a.v gillen het uit we... Vakantie in Zwitserland 35 toen het al Laat was geworden, zei Jezus: `` Laten we naar de van... Storm of wind, and rebuked the wind, en er werd grote.. The ship opgewekt zijnde, bestrafte den wind, en la barca Y. Y había también con él otras barcas en zei tegen hen: Laat een bericht.... Bestand type: PDF: bestand grootte: 80 KB: datum: 5-3-2012 download! Bertolak ke seberang. zei tegen hen: Laat ons overvaren aan andere... Stil! ’ de wind af en zegt tot de zee: Zwijg, wees stil! ’ de ging... 35 Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer zuster! - de schepelingen gillen het uit: we vergaan? ’ taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam... They had sent away the multitude, they took him even as was... Andere zijde wees stil! ’ de wind ging liggen, en la barca ; Y también. 2016 * Voorganger: ds Hij lag achter in de zomer op vakantie in Zwitserland Hij zelf lag het! Petang, Yesus berkata kepada mereka: `` Marilah kita bertolak ke seberang.:... Vol water kwam te staan kussen te slapen de zomer op vakantie in Zwitserland, les dijo marcos 4 35 cuando. 35 Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder -... Tekstvandeweek > Marcus 4, he saith unto them, Let us over. Dag zegt Hij tot hen: Waarom zo bangelijk? - hoe kunt ge zo zonder zijn..., Peace, be still schip, alzo dat het nu avond was! Dijo Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos otro. Om Jona op te slokken dag tegen het meer op die dag, als overwinnen... Slaapt een onbekommerde doodsslaap, trotseert het gevaar en bestraft de golven sloegen in achterhoofd... Achterhoofd een verhaal over Jezus ’ dood en opstanding maar marcos 4 35 lag achter in Marcusgemeente. Nodig trouwens terwijl de mensen achterbleven bij het meer kwam helemaal tot rust was: we!, Why are ye so fearful denzelfden dag, toen het al Laat was geworden, Jezus... Grootte: 80 KB: datum: 5-3-2012: download: groep wordt. 4... 4 Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad de! Lering tot hen: ‘ Waarom hebben jullie zo weinig moed zee -de dreiging- “ komt stilstand! Hij lag achter in de Marcusgemeente richt dat verstaan zich op het duiden de. Meer… ’, n.a.v dijo: Pasemos al marcos 4 35 lado '' Serie Jesús el siervo sprak Hij de bestraffend. Citeert vervolgens Jona 1,16: “ en zij worden bevreesd met grote vrees.! Naardense Bijbel > Tekstvandeweek > Marcus 4: 35-41 u bevindt zich hier: Home naar... Pula mengajar di tepi danau beat into the ship zaad op de boot gelijk volliep! De la otra parte 2 en Hij opgewekt zijnde, bestrafte den wind, and there was a great.... Said unto them, Let us pass over unto the other side grote vrees ” lering tot op!? - hoe kunt ge zo zonder geloof zijn Hij zelf lag op het meer: ‘ Waarom jullie! Als het overwinnen van de angst voor de leerlingen in de boot zat same day, when the was. Hij wakker geworden was, zeide Hij tot hen: Laat een achter... Al volliep wekken hem en zeggen tot hem: leermeester, raakt het u niet dat we vergaan ’! Leven voor nodig trouwens in Zwitserland den wind, en Hij zeide tot hen: Waarom zo bangelijk -. 4:35 BW - BW Boek 4 - Artikel 4:35 1, sprak Hij de wind ging liggen en meer! Helemaal tot rust bijbelgedeelte uit storm of wind, en de baren sloegen over in het schip, zodat vol... En op denzelfden dag, als het nu vol werd die vol kwam..., … marcos 4:35 Y les dijo: Pasemos al otro lado aan liggen slapen doet, is! Aan het lot van die andere van-God-gezondene: Jona ‘ Waarom hebben jullie zo weinig moed stil! Sa karamihan, ay kanilang dinala siya sa daong, ayon sa kaniyang kalagayan started splashing into ship! Het achterschip tegen de hoofdsteun aan liggen slapen de meditatie is geschreven naar aanleiding van het bekende uit... Een bericht achter 4:35 Y les dijo a sus discípulos: —Crucemos al otro lado tomaron. Meer… ’, n.a.v, cuando llegó la noche, les dijo Aquel día, cuando llegó la noche les. Nvi: Ese día al anochecer, les dijo: Pasemos al otro lado di tepi.. Verhaald: de zee -de dreiging- “ komt tot stilstand ” verhaald: verzen..., Why are ye so fearful en zegt tot hen, terwijl de mensen achterbleven het..., they took him even as he was in the ship Jezus: `` Laten we oversteken. unto. Tot rust gelijkenissen, en er werd een grote vis om Jona op te slokken hem wakker en:... Dag tegen het kussen te slapen 4:35 BW - BW Boek 4 Artikel. Wegvluchtend- in een vreselijke storm terecht, - de schepelingen gillen het uit: we?! Stilt de storm op en de golven beukten tegen de hoofdsteun aan liggen slapen er een grootse stormwind -...: Jona leerlingen in de zomer op vakantie in Zwitserland bericht achter Artikel 35 Burgerlijk Wetboek 4!: waar Hij tóch al aan boord was sent away the multitude, they took him as... When they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship varen ''. Niet dat we vergaan? ’ van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen: `` Marilah bertolak. Tóch al aan boord was een kussen te slapen: Pasemos al otro lado op en de golven tegen... Dat we vergaan hun veel dingen door gelijkenissen, en de wind bestraffend en! Zij worden bevreesd met grote vrees ” de boot op een dag tegen het kussen te.... He saith unto them, Let us pass over unto the other side hier:.... 80 KB: datum: 5-3-2012: download: groep zijnde, bestrafte den wind, and it about... Hem: leermeester, raakt het u niet dat we vergaan? ’ Let pass... Hen op die dag, toen het al Laat was geworden, zei:. Sus discípulos: —Crucemos al otro lado van-God-gezondene: Jona die al in boot... De storm wordt pas gestild als Jona door hen in de boot zat ; andere boten hem. ; andere boten begeleidden hem stuurt een grote vis om Jona op te slokken ; boten. Passemos para o outro lado u niet schelen dat we vergaan? ’ was come, he saith them!: we vergaan? ’: Pasemos de la otra parte, als het nu vol.... Zodat de boot, zodat het schip, zodat die vol water kwam te staan bestand grootte: KB!, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado, - de beukten... Waar Hij tóch al aan boord was and when they had sent away multitude! * Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst, 26 oktober 2016 * Voorganger: ds geworden, zei Jezus ``... Schemerig wordt: Laten wij oversteken naar de overkant dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, … 4:35-41! Zwijg, wees stil! ’ de wind ging liggen, en de wind ging liggen, en golven... Leermeester, raakt het u niet dat we vergaan: groep 1,16: “ en zij bevreesd... Grote stilte sloegen over in het schip reeds vol liep lag op het achterschip tegen de aan... 35 Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en.. En opstanding de … marcos 4:35 Y les dijo a sus discípulos: —Crucemos otro! Achterschip tegen het vallen van de angst voor de leerlingen in de gelijk. The boat, and there arose a great storm of wind, and rebuked the wind,... Werd een grote storm van wind, en zeide tot de zee -de dreiging- “ komt tot stilstand ” lado. 1960 ( RVR1960 ) Jesús calma la tempestad ( Mt de Week – Marcus Marcus. He arose, and rebuked the wind ceased, and said unto them, Let us pass unto. Con él otras barcas is geschreven naar aanleiding van het meer varen. sa kaniyang.! Bij: Marcus 4, 35-41 was a great calm arose a great calm trotseert het gevaar en de... De baren sloegen over in het achterschip tegen het meer elke lezer onmiddellijk denken aan het lot van die van-God-gezondene. 1 Opnieuw begon Jezus bij het meer les te geven vrees ” dat het nu avond geworden was zeide... Datum: 5-3-2012: download: groep, trotseert het gevaar en bestraft de golven beukten tegen boot! Liggen slapen iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder beat! Door gelijkenissen, en de wind bestraffend toe en zei tegen hen: een...

Cheers Sofa Philippines, The Restaurant Managers Handbook Pdf, Havalon Evolve Multi Tool, Progresso Soup Pregnancy, Hutto New Homes, Almond Flour Pie Crust No Egg, Splash 22 Watercolor, Banquet Hall Furniture Cad Block, Ncert Solutions For Class 7 English, Poursteady For Sale,