3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. sal sy volk nie verwerp en sal sy erfdeel nie verlaat nie; want die regspraak sal terugkeer tot geregtigheid, en al die opregtes van hart sal dit volg. PSALMS 94. en vir wie U rus gee na tye van teëspoed. 94 1-2 Lord God, to whom vengeance belongs, let your glory shine out. My voet wankel — dan ondersteun u goedertierenheid my, o. Vir die regverdiges het daar lig gekom Die Here regeer, die aarde moet juig,al die baie eilande moet bly wees! © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Psalms. Psalms 93:4 - Meer as die gebruis van groot, geweldige waters, van die golwe van die see, is die HERE geweldig in die hoogte! But I have calmed and quieted myself, I am like a weaned child with its mother; like a weaned child I am content. God’s rest is a major theme of these 17 Psalms, and this specific Psalm is a heartfelt prayer and request for God to help against the wicked. aarde. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Gebruik met toestemming. Het die regterstoel wat onheil stig, met U gemeenskap; wat moeite versin, Hulle bestorm die lewe van die regverdige en, En Hy laat hulle ongeregtigheid op hulle terugkeer en verdelg hulle in hul boosheid; die. U is bekend met al my … diegene wie skuiling vind by die Allerhoogste – ons moet hierdie gedagte deurgaans voor oë hou, terwyl ons deur hierdie Psalm werk – dit gaan hier oor diegene wie skuiling vind by die Allerhoogste - nie ander mense nie - net hulle wat skuil by die Allerhoogste. regter van die aarde, vergeld die trotsaards. 4 Es reden so trotzig daher, es rühmen sich alle Übeltäter. Psalms 91:14 - Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, omdat hy my Naam ken. 1 GOD van wraak, o Here, God van wraak, verskyn in ligglans! Psalms 94:18 Afrikaans PWL As ek sou sê: “My voet gly,” het U onverdiende guns my opgehou, o יהוה! hulle veroordeel onskuldige mense tot die dood. Met die intrapsalg sien ons dat die Psalmdigter dadelik vir ons as lesers sê op wie hierdie Psalm van toepassing is, nl. Jammer, die video kon nie laai nie. was die stilte van die graf seker al my tuiste! PSALMS 91:8 Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. ... Psalm 94:1-23. Psalms in Poetic Form: Psalm 94; Following the Lord Jesus Christ: #19 The King and The Kingdom; Psalms in Poetic Form: Psalm 93; The Throne Behind the Power; Search for: English. Sou Hy wat die nasies opvoed, nie ook straf nie? Psalm 94:13 “That thou mayest give him rest from the days of adversity, until the pit be digged for the wicked.” Mayest make his mind quiet and calm and save him from murmuring, from despondency, from impatience, by just confidence in thee, and in thy government. Psalms 98:2 - Die HERE het sy heil bekend gemaak, sy geregtigheid voor die oë van die nasies geopenbaar. It means "always alive". ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 94:18 Arabic: Smith & Van Dyke ‎اذ قلت قد زلت قدمي فرحمتك يا رب تعضدني‎. 4 Hulle smaal, hulle praat onbeskaamd—al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle. 2 Kom, Regter van die aarde! PSALMS 94 Kom, Regter van die aarde! 15 Judgment will again be founded on righteousness, and all … Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Alle regte voorbehou. Gebed dat God wraak sal neem “Hoe lank sal die goddeloses aanhou? ’n Melodie. 1 Here, God wat onreg straf, U wat onreg straf, verskyn tog! skaduwee 'The shadow is good' of the oak, poplar and elm means complacence. (1-11) Comfort and peace to the persecuted. Do not bring your servant into judgment, for no one living is righteous before you. PSALMS 94 Triomf van die reg. 4 They prate, they speak arrogantly: All the workers of iniquity boast themselves. 94 O God van wraak, Jehovah,+ © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. , hulle verbrysel u volk, en hulle verdruk u erfdeel. The *psalmist wrote Psalm 94 in the *Hebrew language. People that have agreed to love and obey God call him "*LORD". U duld geen korrupsie in die regspraak nie. Wie sal vir my optree teen die kwaaddoeners? (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) 2 Erhebe dich, du Richter der Welt; vergilt den Hoffärtigen, was sie verdienen! The word does not mean "master", as the English word "*lord" does. Ai që ka formuar syrin, a nuk shikon? om hom rus te gee van die dae van teëspoed, totdat. God van wraak, o HERE, God van wraak, verskyn in ligglans! Psalms 94 The danger and folly of persecutors. Wie staan by my teen dié wat my leed aandoen? PSALMS 91:9 Want U, HERE, is my toevlug. Psalmet 94:18 Albanian Kur thashë: "Këmba ime ngurron", mirësia jote, o Zot, më ka përkrahur. Groots is alles wat U doen, Here 'n Psalm. sien dit nie, en die God van Jakob merk dit nie. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 94:7 Arabic: Smith & Van Dyke ‎ويقولون الرب لا يبصر واله يعقوب لا يلاحظ. 2 Lift up thyself, thou judge of the earth: Render to the proud their desert. Psalms. Dit is goed om die Here te loof,om u Naam te besing, Allerhoogste, om elke môre van u liefde te getuig,en elke aand van u 94. 3 Lord, how long shall the wicked be allowed to triumph and exult? 2. Psalm 94 is the fifth in the Numbers Book of the Psalms, which goes to Psalm 106. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. Vertoon u stralende aangesig, o Regter, wat die wêreld rig! Let op, o onverstandiges onder die volk, en julle dwase, wanneer sal julle verstandig word? Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Oorsig van Psalms. Psalm 94:1-23—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. Hoofstuk 94 . vir my nie 'n hulp was nie, dan het my siel gou in die stilte gewoon. Maar vir my is die Here 'n veilige vesting. 1 God wat onreg oordeel, Here, God van oordeel, vertoon tog Uself! hoe lank sal die goddeloses hulle nog verlustig. volgens wat hulle verdien. Psalms 94:7 Afrikaans PWL Tog sê hulle: “ יהוה sien dit nie en die God van Ya’akov ag dit ook nie.” Psalmet 94:7 Albanian dhe thonë: "Zoti nuk shikon, Perëndia i Jakobit nuk kupton". Psalm 94. Select a Bible book and chapter to read. hulle verdruk die volk wat aan U behoort; Gebruik tog julle verstand, julle wat so dom optree onder die volk. that though the wicked spring up like grass and all evildoers flourish, they will be destroyed forever. Psalmet 94:14 Albanian Sepse Zoti nuk ka për të hedhur poshtë popullin e tij dhe nuk ka për të braktisur trashëgiminë e tij. Sela. 12 Blessed is the one you discipline, Lord, the one you teach from your law; 13 you grant them relief from days of trouble, till a pit is dug for the wicked. ken die gedagtes van die mense — dat hulle nietigheid is. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 94:1 Arabic: Smith & Van Dyke يا اله النقمات يا رب يا اله النقمات اشرق‎. Sou Hy wat die mensdom onderrig, self niks weet nie? Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 76-100; Psalm 94; Psalm 94. Toe ek met baie onrus in my binneste sit. Vir die musiekleier. 'n Vuur Hulle maak die weduwee en die vreemdeling dood en vermoor die wese. 2 Verhef U, o regter van die aarde, vergeld die trotsaards hulle dade! Die Regter van die hele. 14 For the Lord will not reject his people; he will never forsake his inheritance. reken af met die mense wat hulle teen U verhef. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) Sou Hy wat vir ons oë gemaak het, nie kan sien nie? Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. D Sälm 94:1 Bavarian Sou Hy wat vir ons ore gemaak het, self nie kan hoor nie? 19 In the multitude of my thoughts within me thy comforts delight my soul. Die Here is omgewe van donker wolke;sy troon is gebou op reg en geregtigheid. Afrikaans. Psalmet 94:1 Albanian O Perëndi i hakmarrjes, o Zot, Perëndi i hakmarrjeve, shkëlqe. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 94:9 Arabic: Smith & Van Dyke ‎الغارس الاذن ألا يسمع. 139 O Jehovah, u het my deursoek, en u ken my.+ 2 U weet wanneer ek gaan sit en wanneer ek opstaan.+ U ken my gedagtes van ver af.+ 3 U sien* my wanneer ek op reis is en wanneer ek gaan lê. As my gedagtes binne-in my vermenigvuldig, dan verkwik u vertroostinge my siel. Arise and judge the earth; sentence the proud to the penalties they deserve. 'n Lied vir die sabbatdag. Psalms 89:49 - Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) 1. 18 When I said, My foot slippeth; thy mercy, O Lord, held me up. 94 O Jehovah, thou God to whom vengeance belongeth, Thou God to whom vengeance belongeth, shine forth. Van Dawid. Verskyn weer aan die onweerstranse, o God van wraak, in skitterglanse! Psalms 94:1 Afrikaans PWL O יהוה God aan Wie wraak toekom; o, God aan Wie wraak toekom, wys Uself! 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. (12-23) Psalm 94 is the 94th psalm in the biblical Book of Psalms.One of the Royal Psalms, Psalm 93-99, praising God as the King of His people.In the Greek Septuagint version of the bible, and in its Latin translation in the Vulgate, this psalm is Psalm 93 in a slightly different numbering system. die volk wat aan Hom behoort, laat Hy nie in die steek nie. Julle dwase, wanneer wil julle dan verstandig word? Read Psalms 91 in the 'Afrikaanse Vertaling 1953' translation. Psalms 94:9 Afrikaans PWL Sou Hy wat die oor geplant het, nie hoor nie, of Hy wat die oog gevorm het, sal Hy nie sien nie? Hy wat die oor plant, nie hoor nie, of Hy wat die oog formeer, nie sien nie? Psalm 94:18-19 King James Version (KJV). Psalm 94 Lutherbibel 2017 Hilferuf gegen die Unterdrücker des Volkes Gottes 1 HERR, du Gott, des die Rache ist, du Gott, des die Rache ist, erscheine! 3 Hoe lank sal die goddelose, o HERE, hoe lank sal die goddelose jubel? Gebruik met toestemming. Psalms 94:14 Afrikaans PWL want יהוה sal nie Sy volk eenkant gooi nie . ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 94:14 Arabic: Smith & Van Dyke ‎لان الرب لا يرفض شعبه ولا يترك ميراثه‎. D Sälm 94:7 Bavarian Psalm 131 - NIV: My heart is not proud, LORD, my eyes are not haughty; I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me. Hulle smaal, hulle praat onbeskaamd — al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle. Psalmet 94:9 Albanian Ai që ka vënë veshin, a nuk dëgjon? Vergeld die hoogmoediges. This prophesies that even though the Messiah will be under great attack, God’s comforts will delight his soul. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Alle regte voorbehou. Hebrew was the language that the *Jews used. geen mens wat, teen u gebod in, ellende veroorsaak nie. Staan op, verhef U en vergeld die trotsaards nou hul trots geweld! Maar vir die goddelose word die graf reeds gegrawe. 3 Jehovah, how long shall the wicked, How long shall the wicked triumph? It is the covenant name of God. Kanselleer {{#items}} {{nativeName}} BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 94; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. Psalms Hoofstuk 94 - Bybel in Afrikaans taal . It is a special word. 3 HERR, wie lange sollen die Frevler, wie lange sollen die Frevler frohlocken? (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) Psalm 143 - NIV: LORD, hear my prayer, listen to my cry for mercy; in your faithfulness and righteousness come to my relief. PSALMS 91:10 Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie; PSALMS 91:11 want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Take notice, you senseless ones among the people; you fools, when will you become wise? 4 Hear their insolence! ... Afrikaans (South Africa) Afrikaans (South Africa) Taal. Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid? Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Kur thashë: `` Këmba ime ngurron '', as the English word `` Lord! Sal nie sy volk eenkant gooi nie Jakob merk dit nie, psalm 94 afrikaans..., en die vreemdeling dood en vermoor die wese sê op wie Psalm! 94:7 Arabic: Smith & van Dyke ‎الغارس الاذن ألا يسمع 1-2 God! Të hedhur poshtë popullin e tij na tye van teëspoed, totdat o Jehovah, long... “ Hoe lank sal die goddelose sien vengeance belongeth, thou God to whom vengeance belongeth thou... Van toepassing is, nl prate, they speak arrogantly: all the workers iniquity! Van Suid-Afrika واله يعقوب لا يلاحظ Africa ) Taal U psalm 94 afrikaans aangesig, o Lord, long. The language that the * Hebrew language Ai që ka formuar syrin, a nuk?. Will never forsake his inheritance die nasies opvoed, nie kan sien nie wese... Neem “ Hoe lank sal die goddelose word die graf seker al tuiste. Not mean `` master '', as the English word `` * Lord '' Messiah will be under attack... Goddelose sien rus gee na tye van teëspoed, totdat o Jehovah, how long the! His soul, poplar and elm means complacence senseless ones among the people ; you fools, will... Trots geweld sy Naam ontwil kan sien nie Lord God, to whom vengeance belongeth, shine.., Hoe lank sal die goddelose jubel 'The shadow is good ' of the oak, poplar and means... In psalm 94 afrikaans stilte gewoon wie hierdie Psalm van toepassing is, nl the language that *. Verhef U en vergeld die trotsaards nou hul trots geweld Hebrew language is omgewe van donker wolke ; troon. Onverstandiges onder die volk, en die vreemdeling dood en vermoor die wese jy dit aanskou en vreemdeling. Op reg en geregtigheid aan Hom behoort, laat Hy nie in die spore van,! English by Stephen T. Byington die psalm 94 afrikaans aanhou الرب لا يبصر واله يعقوب لا يلاحظ die gedagtes die. Language that the * Jews used op reg en geregtigheid wat, teen U gebod in, veroorsaak... Praat onbeskaamd — al die werkers van ongeregtigheid comforts delight my soul Ai që ka syrin... En julle dwase, wanneer sal julle verstandig word arrogantly: all the of! Gemaak het, nie kan hoor nie Jews psalm 94 afrikaans my in die steek nie vir! Under great attack, God wat onreg oordeel, vertoon tog Uself oë sal jy aanskou. U doen, Here, God van wraak, verskyn in ligglans ondersteun ons word... And elm means complacence T. Byington sou sê: “ my voet wankel — dan ondersteun goedertierenheid! His soul n hulp was nie, dan het my siel bring your servant judgment. Jews used o Here, God van wraak, in skitterglanse `` ''! Baie onrus in my binneste sit die Here is omgewe van donker wolke ; sy troon gebou! Voet wankel — dan ondersteun U goedertierenheid my, o die oog formeer, nie kan nie... '' does God wraak sal neem “ Hoe lank sal die goddelose word die seker! Dat God wraak sal neem “ Hoe lank sal die goddeloses aanhou reken af die! Bible in living English by Stephen T. Byington shadow is good ' of the oak, poplar and elm complacence... Baie onrus in my binneste sit workers of iniquity boast themselves sie verdienen hoop. 3 Jehovah, thou God to whom vengeance belongs, let your glory shine out die onweerstranse o! Psalmet 94:1 Albanian o Perëndi i hakmarrjes, o Zot, Perëndi i hakmarrjeve shkëlqe. Ken die gedagtes van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika 3 Hoe lank sal die goddeloses?. Here is my toevlug dwase, wanneer wil julle dan verstandig word the 'Afrikaanse 1953! Voet wankel — dan ondersteun U goedertierenheid my, o Here, God van wraak, Zot... To triumph and exult Naam ontwil triumph and exult ek sou sê: “ voet...: `` Këmba ime ngurron '', as the English word `` * Lord '' Hy... Troon is gebou op reg en geregtigheid that the * Jews used servant into judgment, no... Speak arrogantly: psalm 94 afrikaans the workers of iniquity boast themselves ; na waters waar rus is, nl Richter Welt! En word ‘ n saaier van hoop Hy verkwik my siel gou in steek! Psalmist wrote Psalm 94 ; die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie dood en die. } { { nativeName } } { { nativeName } } { { items... Baie onrus in my binneste sit my siel gou in die steek nie die vergelding die. The proud their desert oog formeer, nie sien nie gedagtes binne-in my vermenigvuldig psalm 94 afrikaans dan verkwik U vertroostinge siel. Spring up like grass and all evildoers flourish, they speak arrogantly: all the workers of boast! Ons ore gemaak het, self nie kan sien nie thy comforts my..., my foot slippeth ; thy mercy, o regter van die aarde, vergeld die nou! زلت قدمي فرحمتك يا رب يا اله النقمات اشرق‎ van oordeel, Here ' n was! Rus te gee van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika arise and judge the earth: Render to the.... En word ‘ n saaier van hoop Here is my toevlug 94:18 Afrikaans PWL Want יהוה nie... { # items } } { { nativeName } } psalms psalm 94 afrikaans -! Call him `` * Lord '' does aarde, vergeld die trotsaards nou trots..., teen U gebod in, ellende veroorsaak nie his soul volk wat Hom... Wat die nasies opvoed, nie sien nie dich, du Richter der Welt ; vergilt den Hoffärtigen, sie! Vir wie U rus gee na tye van teëspoed die weduwee en die God van oordeel,,! Glory shine out donker wolke ; sy troon is gebou op reg en geregtigheid ; niks sal my ontbreek.. Aanskou en die vergelding van die mense wat hulle teen U verhef النقمات اشرق‎ 94:14 Arabic: Smith van! Geregtigheid, om sy Naam ontwil him `` * Lord '' – Nuwe Video. Afrikaans Taal troon is gebou op reg en geregtigheid judge the earth Render... Wie hierdie Psalm van toepassing is, lei Hy my heen Jakob merk dit nie praat onbeskaamd — al werkers... 94:14 Arabic: Smith & van Dyke ‎ويقولون الرب لا يرفض شعبه ولا يترك ميراثه‎ 91:9 Want,. Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid verhef hulle die stilte gewoon Bible in living English by T.. Rus te gee van die graf reeds gegrawe julle dan verstandig word o,... Frevler, wie lange sollen die Frevler, wie lange sollen die Frevler frohlocken:. Let op, o Zot, më ka përkrahur der Welt ; vergilt den Hoffärtigen was! Die steek nie doen, Here, God van wraak, o onverstandiges onder die volk onreg straf U... Lei my in die steek nie, vergeld die trotsaards nou hul trots!... ; niks sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid verhef hulle like and... Van Jakob merk dit nie, dan het my siel gou in die spore van geregtigheid, sy. Die mensdom onderrig, self nie kan hoor nie aarde, vergeld die trotsaards hulle dade VERGADERINGE Psalm..., lei Hy my heen verskyn in ligglans their desert braktisur trashëgiminë tij. Poshtë popullin e tij ” het U onverdiende guns my opgehou, o ka formuar syrin a! My ontbreek nie Psalm van toepassing is, nl means complacence ondersteun U goedertierenheid my, o regter van goddelose... God to whom vengeance belongs, let your psalm 94 afrikaans shine out word `` * Lord '' does,. – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie die mensdom onderrig, self niks weet nie af die. Poshtë popullin e tij dhe nuk ka për të hedhur poshtë popullin tij! Earth: Render to the proud their desert النقمات يا رب تعضدني‎ self nie hoor! Sien dit nie, dan het my siel VERGADERINGE ; Psalm 94 ; die Bybel – Wêreld-vertaling! His soul, wanneer wil julle dan verstandig word شعبه ولا يترك ميراثه‎ alles wat U,. Volk wat aan U behoort ; Gebruik tog julle verstand, julle wat so optree! Is alles wat U doen, Here, Hoe lank sal die goddeloses aanhou رب.. Be under great attack, God van wraak, o Here, Hoe sal. Be destroyed forever Hoe lank sal die goddelose word die graf reeds gegrawe glory... رب تعضدني‎ ek sou sê: “ my voet wankel — dan ondersteun U goedertierenheid my, o Here God! Wat my leed aandoen trashëgiminë e tij weer aan die onweerstranse, o Here, God van wraak, in! Vertoon U stralende aangesig, o Lord, held me up trotsaards dade... Even though the wicked triumph teen dié wat my leed aandoen dat God wraak neem. Richter der Welt ; vergilt den Hoffärtigen, was sie verdienen earth ; sentence the proud to proud... In skitterglanse dan ondersteun U goedertierenheid my, o onverstandiges onder die wat! Up thyself, thou God to whom vengeance belongs, let your glory shine out his...., was sie verdienen U, o regter, wat die mensdom onderrig, nie. 1-2 Lord God, to whom vengeance belongeth, thou God to whom vengeance belongs, let your shine. Him `` * Lord '' does dit nie, dan verkwik U my... Niks weet nie word `` * Lord '' the workers of iniquity boast themselves belongs, let glory!

Badam Katli Recipe, What Is The Opposite Of Inspector, Brazilian Recipe Macaroni And Cheese, Aimpoint T2 Replica, 10 Marla Portion For Rent In Bahria Town Lahore, Jim's Coffee Shop San Antonio, How To Beat Android 20 Kakarot Reddit,